📅 ონლაინ კონსულტაციის დაჯავშნასამი ფარის კომპანია

მადლობას გიხდით, რომ გადაწყვიტეთ მიიღოთ კვალიფიციური სამართლებრივი მხარდაჭერა ჩვენი კომპანიის მეშვეობით. ჩვენ შეგვიძლია გაგიწიოთ საადვოკატო მომსახურება და მოგცეთ არსებითი ხასიათის რჩევები სამართლის არაერთ სფეროში.
კომპანიასთან ურთიერთობა კონფიდენციალურია

მომსახურების სფეროები

,,სამი ფარის კომპანია“ ახორციელებს მისი მხარდაჭერით მოსარგებლე პირების კანონიერი ინტერესების და უფლებების დაცვას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე: სასამართლოში, არბიტრაჟში, სააღსრულებო ბიუროსა და საგადასახადო სამსახურში, ასევე ნებისმიერ მესამე პირთან ურთიერთობის დროს.
სისხლის სამართალი
ადმინისტრაციული სამართალი
სამოქალაქო სამართალი
შრომის სამართალი
საგადასახადო სამართალი
სამეწარმეო სამართალი
ინტელექ-
ტუალური სამართალი
ხელშეკრულებების და სამართლებრივი დოკუმენტაციის შედგენა
ბუღალტერია

ჩვენიგუნდი

ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით.
სპეციალიზებული ადვოკატი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.

სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლიდან -დღემდე - სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. ეწევა საადვოკატო საქმიანობას საერთო სპეციალიზაციით.
...

2015 წლიდან-დღემდე - სპეციალიზებული ადვოკატი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.
2016 წლის 13 ივნისი - 2016 წლის 22 ნოემბერი საგარეჯოს #11 საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი.
2015 წლის 1 თებერვალი - 2016 წლის 13 ივნისი- შპს „უნივერსალ კრედიტ გრუპი“ იურისტი. იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი.
2009-2010 წელი - სტაჟირება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა.
2009-2010 წელი - ადვოკატის სტაჟიორი.
2006 წლის 1 ივნისი - 2006 წლის 1 სექტემბრი - სტაჟირება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტი.


საკვალიფიკაციო გამოცდები:


2016 წლის 03 ივნისი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის გამოცდა.
2013 წლის 28 ივნისი - ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაცია
2010 წლის 06 მარტი - პროკურატურის მუშკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
2010 წლის 30 ოქტომბერი - მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია.
2007 წლის 11 ივნისი - ადვოკატთა ტესტირება სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია.


კვალიფიკაციის კურსები:


2016 წელი -ადვოკატთა ასაოციაცია-ტრენინგი ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები ევროპის სასამართლოში საქმეთა წარმოების თავისებურებები“.
2015 წელი - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - ტრენინგი თემაზე ,,კონდიქციური და ვინდიკაციური სარჩელები“.
2014 წელი - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია- ტრენინგი - ,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთა, მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება.“
2014 წელი - ამერიკის იურისტთა ასოციაცია.- ტრენინგი ,,მოლაპარაკებები პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების დადებისას“
2014 წელი - საქართველოს ადვოკატთა ასაოციაცია და ამერიკის იურისტთა ასოციაცია-ტრენინგი ,,მოლაპარაკებები პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების დადებისას.“
2014 წელი - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და ევროსაბჭო -ტრენინგი ,,დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სტანდარტები.“
2013 წელი - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია -ტრენინგი ,,სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეებზე“.
2013 წელი - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია -ტრენინგი ,,ბრალეული და ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობა სამოქალაქო სამართალში.“
2011 წელი - კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში-ტრეინგი ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები“
2010 წელი - ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში ტრენინგი -,,აღკვეთის ღონისძიებების, ევროკონვენციის მე-5 მუხლისა და ადვოკატთა პრეზენტაციის უნარ-ჩვევების შესახებ“.
2010 წელი - ამერიკის იურისტთა ასოციაცია. - ტრენინგი ადვოკატთა უნარ-ჩვევები ნაფიც მსაჯულთა სასამრთლოში
ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით.

სამუშაო გამოცდილება:

2015 წლის 7 დეკემბრიდან - 2016 წლის 18 ნოემბრამდე საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის თამარ ხიდაშელის ბიუროს უფროსი.
...

2015 წლის 3 თებერვლიდან - 2015 წლის 9 მაისამდე საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის თინათინ ხიდაშელის ბიუროში იურისტი.
2014 წლის 8 აგვისტოდან - 2015 წლის 30 იანვრამდე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის მთავარ სპეციალისტი.
2013 წლის 2 დეკემბრიდან - 2014 წლის 8 აგვისტომდე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი.
2013 წლის 11 აპრილიდან - 2013 წლის 2 დეკემბრამდე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
2012 წისლის 1 აპრილიდან - 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში სტაჟიორი.


განათლება:


2014 წელი - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი, მაგისტრი ხარისხი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.
2012 წელი - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი, ბაკალავრის ხარისხი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.


სერტიფიკატი:


2017 წლის 19 აპრილი , საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის გამოცდა.
2016 წლის 16-17 ნოემბერი , ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები.
2016 წლის ზაფხული , პარლამენტის არჩევნებისთვის, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარება.
2013 წლის 3-4 ივნისი , საკონსტიტუციო და თვითმმართველობის საფუძვლები, საჯარო სამსახური და ადმინისტრაციული წარმოება.
2013 წლის მაისი , ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით. ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, სიითი #6806.
2012 წლის 30 მაისი , საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის გამოცდა.
ეკონომისტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2010 წლის ოქტომბრიდან - 2013 წლის აპრილამდე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის სამსახურში მთავარი სპეციალისტი.
...

2009 წლის ივნისიდან - 2010 წლის ივლისამდე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში ინსპექტორი.
2006 წლის სექტემბრიდან - 2009 წლის ივნისამდე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურში მთავარი სპეციალისტი (ბუღალტერი).
2003 წლის აპრილიდან - 2005 წლის ნომებრამდე საგარეჯოს განათლების ცენტრალიზებულ ბუღალტეტიაში ბუღალტერი.
1993 წლის აპრილიდან - 1998 წლის მაისამდე საგარეჯოს სოცუზრუნველყოფის განყოფილებაში ბუღალტერი.


განათლება :


1996 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრთან გათანაბრებული, ეკონომისტი.