ჩვენს შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ


იურიდიული ფირმა შპს ,,სამი ფარის კომპანია“ წარმოადგენს საადვოკატო ბიუროს, რომელიც კვალიფიციური ადვოკატების მეშვეობით უზრუნველყოფს იურიდიულ მომსახურებას როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის. კომპანია ასევე ახორციელებს საბუღალტრო მომსახურებას.

,,სამი ფარის კომპანია“ ახორციელებს მისი მხარდაჭერით მოსარგებლე პირების კანონიერი ინტერესების და უფლებების დაცვას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე: სასამართლოში, არბიტრაჟში, სააღსრულებო ბიუროსა და საგადასახადო სამსახურში, ასევე ნებისმიერ მესამე პირთან ურთიერთობის დროს.

,,სამი ფარის კომპანიის“
საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია:

,,სამი ფარის კომპანიის“
მომსახურების სფეროები:

❖ კონფიდენციალურობა

❖ პროფესიონალიზმი

❖ სტაბილურობა

❖ სანდოობა

❖ სწრაფი და კვალიფიციური მომსახურება.

❖ სისხლის სამართალი

❖ ადმინისტრაციული სამართალი

❖ სამოქალაქო სამართალი

❖ შრომის სამართალი

❖ საგადასახადო სამართალი

❖ სამეწარმეო სამართალი

❖ ინტელექტუალური სამართალი

❖ ხელშეკრულებების და სამართლებრივი
     დოკუმენტაციის შედგენა

❖ ბუღალტერია

ჩვენი მისამართები

საგარეჯო ერეკლე II №15 ოფისი №12

თბილისი აგლაძის №15 IV სართული ოფისი №1

საკონტაქტო ტელეფონები

  0(351) 24-10-10
  (+995) 598 966 664
  (+995) 599 13 20 38
  (+995) 599 85 10 76

სოციალური კავშირი